Betalningsvillkor
Villkor för betalning står angivna i offert/orderbekräftelse.

Faktura, 10dgr netto.
Faktura skickas i förbindelse med att produkt lämnar vårt lager. Summan skall vara  tillhanda inom 10 dagar,

Garantier

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen (gäller ej delar som byts ut på garanti). Om produkten modifierats gäller inte garantin. Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet.


Säljarens ansvar är begränsat till reparation och leverans av defekt del alternativt leverans av ny del. Om inte annan överenskommelse föreligger, svarar köparen för fraktkostnad till leverantör, demontering av defekt detalj och återmontering av utbytt eller reparerad enhet.


Garantin omfattar ej normala förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador, kringkostnad vid demontering/montering eller förluster för köparen.


Garantin omfattar ej slitagedelar såsom exempelvis packningar, axeltätningar, glödlampor o dyl. Ej heller omfattas skador som orsakats av yttre orsaker, såsom fasbortfall, strömstötar, för hög temperatur, eller felaktigt klor-, salt-, alkanitet- eller pH värde över längre perioder. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel, eller liknande.

Köparen ansvarar för fraktkostnader, ev. demontering av defekt vara/del, samt montering av utbytes-/reparerad del och ev. kringkostnader runt detta.


Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparensom skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.