Liner


Liner 0.6mm. 6års svetsgaranti.


Liner 0.8mm. 8års svetsgaranti.


Q-, X- och S-serien:

För våra poolvärmepumpar i Q-, X- och S-serien uppgår garantin till 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn.


P-serien:
För poolvärmepumpar i P-serien uppgår garantin till 2 års materialgaranti och 3 års materialgaranti för kompressorn.

Fullservicegaranti innebär att ackrediterade servicepartners genomför garantireparation på plats (alternativt får kunden ekonomisk ersättning för bytet, om det inte finns ackrediterad servicepartner i rimlig närhet).


V-serien:

För poolvärmepumpar i V-serien för offentliga bad uppgår garantin till 2 års materialgaranti samt 3 års materialgaranti för kompressorn.


Vid kustnära installationer med salta vindar eller i andra hårt utsatta miljöer kan våra poolvärmepumpar i rostfritt stål (som inte är syrafast) så småningom angripas av rost. Detta påverkar inte värmepumpens funktion och är därmed inget som täcks av värmepumpens garanti.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av strömspikar, olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp.


Pooltak


Gullberg & Janssons pooltak i standardsortimentet har 3 års materialgaranti.

Gullberg & Janssons pooltak i specialsortimentet har 5 års materialgaranti.

Garanti saltklorinator


Saltklorinator Zodiac eXQ iQ med automatisk pH-och klorstyrninghar tre års materialgaranti på produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.Våra garantier, generellt

Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda föremålet. Anmärkningar mot fel skall göras omedelbart efter att felet upptäckts. Efter orimligt lång tid förloras rätten till garantiåtgärd.

Alla garantier förutsätter att köparen följt monterings och skötselanvisningar


Garantin omfattar ej slitagedelar såsom exempelvis packningar, axeltätningar, glödlampor o dyl. Ej heller omfattas skador som orsakats av yttre orsaker såsom fasbortfall, strömspikar, för hög temperatur, eller felaktigt klor-, salt-, alkanitet- eller pH-värde över längre perioder.